LV | EN

23 октября 2014 года Институт экономики Академии наук Латвии в сотрудничестве с Институтом Развития Села и сельского хозяйства Академии наук Польши организовал семинар-дискуссию о современных проблемах молодежи в Латвии и Польше «Молодежь в постсоветских странах: сравнение Латвии и Польши». Семинар состоялся в рамках Проекта «Молодежь и процессы социализации в странах перехода: новый контекст, новые вызовы, новые проблемы» Программы «Гармония».

Семинаром руководил Д-р педагогических ассоциированный проф. Нина Линде.

Выступающие: Krystyna Szafraniec, Krzysztof Wasilewski, Pawel, Szymborski (Институт Развития села и сельского хозяйства Польской академии наук), Dina Bite and Lana Janmark (Сельскохозяйственный Латвийский университет), Anastasija Zolotare (Латвийский университет).

Больше о проекте: здесь


 

Kāda ir uzņēmējdarbības atbalsta esošā situācija, labā prakse un attīstības potenciāls reģionos? Vai uzņēmējdarbības atbalsts ir jākoncentrē valsts rokās vai vairāk funkciju deleģēt pašvaldībām, vai arī šis uzdevums jāuzņemas pašiem uzņēmējiem? Šie un citi aktuālie jautājumi tika apspriesti 19. februārī Jelgavā, kur Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu organizēja diskusiju „Uzņēmējdarbības atbalsts reģionos: esošā situācija, labākā prakse, sadarbības modeļi”. Diskusijā par uzņēmējdarbības atbalstu reģionos piedalījās Kurzemes un Zemgales lielie un mazie uzņēmēji, uzņēmējdarbības atbalsta speciālisti, pašvaldību pārstāvji, pētnieki, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un citu atbildīgo institūciju pārstāvji. Diskusijas laikā ir izskanējuši vairāki inovatīvi priekšlikumi par atbalsta programmas izveidi pilsētu uzņēmējiem, par vienota likuma izveidi par atbalstu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, par regulāru zināšanu audita veikšanu uzņēmējdarbības atbalsta institūciju speciālistu kompetences pārbaudei un citi. Diskusijas dalībnieki piedāvāja tieši plānošanas reģioniem kļūt par uzņēmējdarbības atbalsta centriem un lobijiem mazajiem uzņēmumiem. Ar visiem priekšlikumiem varēs iepazīties pēc pētījuma publicēšanas.

              


 

18. janvārī Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts sadarbībā ar Rokišķu rajona pašvaldības publisko bibliotēku rīkoja fokusgrupas diskusiju par uzņēmējdarbības atbalsta uzlabošanas iespējām Lietuvā, Rokišķos. Diskusijā piedalījās 23 dalībnieki - Lietuvas uzņēmēji un Lietuvas uzņēmējdarbības atbalsta institūciju speciālisti. Pasākumu ar savu klātbūtni un aktīvu līdzdalību pagodināja Rokišķu pašvaldības mērs Antanas Vagonis, kā arī preses pārstāvji. Pasākumu atklāja Rokišķu rajona pašvaldības publiskās bibliotēkas direktore Alicija Matiukienė. LZA Ekonomikas institūta direktore Ņina Linde prezentēja pētījuma par uzņēmējdarbības atbalstu Latvijā un Lietuvā sākotnējos rezultātus un Ziemeļlietuvas uzņēmēju aptaujas analīzes secinājumus. Diskusija veicināja nozīmīgu priekšlikumu ģenerēšanu uzņēmējdarbības atbalsta politikas veidotājiem un īstenotājiem abās valstīs.

                

    

 

Mājas lapu izstrāde Maksa.lv © 2018